BS.Player
Dilinizi seçin:
Kullanım Koşulları Sözleşmesi
Bu Kullanım Şartları ve Koşulları (“Kullanım Koşulları”) www.bsplayer.com (Site) web sitesi adresinde bulunan BSPlayer™ için uygulanır. Site AB Team Ldt.'nin (“AB Team”) malıdır ve lisans vericisidir. AB Team her an haber vermeksizin Kullanım Koşullarının kısımlarını değiştirme, değişiklik yapma, ekleme veya kaldırma haklarını saklı tutar.

Telif Hakkı, Ticari Markalar ve Kayıtlı Ticari Markalar
Windows Vista Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır.

Hizmetlerin tanımı
Tüm metin, grafikler, kullanıcı arabirimleri, görsel arabirimler, fotoğraflar, ticari markalar, logolar, sesler, müzik, sanat eseri ve bilgisayar kodu (toplu olarak, “Hizmetler”), dahil olan ama tasarım, yapı, seçim, koordinasyon, ifade etmeyle kısıtlı olmayan. Hizmetler, herhangi bir güncelleme, artışlar, yeni özellikler ve/veya ilave herhangi bir yeni Web tercihi dahil, bunlar Kullanım Koşulları konusudur.

Kullanma sınırı
Aksi belirtilmedikçe, Hizmetler ticari olmayan ve kişisel kullanımınız içindir. Sitenin hiçbir kısmı ve Hizmetleri herhangi bir yolla kopyalanamaz, yenisi yapılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, aktarılamaz, alenen gösterilemez, şifrelenemez, tercüme edilemez, yayılamaz veya dağıtılamaz.

Siteyi Kullanmanız
Site ve Hizmetleri kişisel bilgi niteliği sağlar ve sadece eğlenceli kullanım ve sadece yasal amaçlar için kullanılabilir. Bu Siteyi kullanarak, yenisini yapmamayı, yeniden yayınlamamayı, sergilememeyi, üzerinde oynamamayı, indirmemeyi, yaymamayı, değişiklik yapmamayı, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, devretmemeyi, dağıtmamayı, tersine çevirmemeyi (geri mühendislik), uyarlamamayı, düzenlememeyi veya Site ya da İçeriği tabanlı türetilmiş çalışma oluşturmamayı kabul edersiniz, bilhassa bunun için yetkilendirilmişseniz hariç. Aynı zamanda depolamayacağınızı, yenisini yapmayacağınızı, yaymayacağınızı, alenen göstermeyeceğinizi, alenen üzerinde oynamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, yayınlamayacağınızı ya da bunun dışında kısıtlama olmadan radyo, TV veya diğer görsel-işitsel içerik dizini listelemelerinde ve bu Site aracılığıyla dahil İçeriği bulunur hale getirilmeyeceğini kabul edersiniz.

Sitenin herhangi bir parçasına veya herhangi İçeriğine erişmek, elde etmek, kopyalamak veya görüntülemek için otomatik aygıt, program, algoritma veya yöntem bilimi, ya da herhangi bir benzer veya elle işleme eşdeğer bir yöntem kullanamazsınız, ya da herhangi bir yolla Sitenin tasarımını veya herhangi İçeriğini veya yön gösteren yapısını engelleyemezsiniz veya yenisini yapamazsınız, herhangi bir malzeme, belge veya bilgi aracılığıyla elde etmek veya elde etme girişiminde bulunmak gibi herhangi bir anlama gelebilir, Site aracılığıyla kasıtlı olarak bulunur hale getirilmez. AB Team bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar. Sitenin veya Siteye bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını araştıramaz, tarayamaz ya da deneyemezsiniz, ne de Sitedeki veya Siteye bağlı herhangi bir ağın güvenlik veya kimlik denetimi önlemlerini ihlal edemezsiniz. Sitedeki diğer herhangi bir kullanıcının veya ziyaretçinin, ya da AB Team'in herhangi bir diğer müşterisinin, size ait olmayan herhangi bir AB Team hesabı dahil, bunun kaynağını, tersten izleyemez, normal izleyemez veya herhangi bir bilgisini izlemeye çalışamazsınız, ya da Siteyi veya herhangi hizmeti kötüye kullanmazsınız ya da bilgiyi bulunur hale getirmez ya da Site aracılığıyla veya Site tarafından sunamazsınız, herhangi bir yolla herhangi bir bilgiyi ifşa etmek amacıyla, dahil olan ama kişisel kimlik saptama ve bilginizle kısıtlı olmayan, sizin kendi bilginizden başkasını Site tarafından gereksinimini sağlamak için kullanamazsınız.

Bu Sitenin bazı özellikleri, forumlar gibi, kayıt olmayı gerektirir. Sadece kesin, tam ve güncellenmiş kayıt bilgisini vermeyi kabul edersiniz ve bu tür bilgileri güncel tutmayı kabul edersiniz. Başka bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal edemez, başka bir kişi veya kurumun kimliğine bürünen, başka bir kişiye ait, kullanıcı adını kullanamaz ve seçemezsiniz, yoksa AB Team bunu saldırı olarak değerlendirir.

Satın alınanlar
İlave koşullar ve şartlar hizmetlerin satın alınmasına ve Sitenin özelliklerine veya belli parçalarına uygulanabilir. AB Team’in yükümlülükleri, eğer varsa, sağladıkları uygun sözleşme tarafından ürünler ve hizmetlere gelince ancak idare edilebilir ve bu Sitedeki hiçbir şey öylesine sözleşmeyi değiştirmek için yorumlanmamalıdır.

Bu tür hizmetlere veya özelliklere iştirak etmek ya da kullanmak için elverişli yaşa uygunluğu ifade etmek dahil diğer şartlar ve koşullara bağlı kalacağınızı kabul ediyorsunuz. Eğer bu Kullanım Koşulları ile yayınlanmış koşullar arasında bir çatışma ya da Sitenin belli bir parçasına uygulanırlık veya Site aracılığıyla ya da üzerinde sunulan herhangi bir hizmet varsa, sonraki koşullar belli hizmetin ya da Sitenin bu parçasını kullanmanız konusunda denetlemektedir.

AB Team, her an, haber vermeksizin Site üzerinde sunulan herhangi bir hizmette, ya da herhangi bir türde ürün veya hizmet için uygulanabilir fiyatlarda değişiklik yapabilir. Site üzerindeki malzemelerle ilgili olarak ürünler ve hizmetler eskimiş olabilir ve AB Team bu tür hizmetlerle ilgili olarak Site üzerindeki malzemeleri güncellemeyi taahhüt etmez.

Vazgeçme
AB Team, SİTE VEYA HERHANGİ BİR HİZMETİN YA DA SİTENİN ÖZELLİĞİNİN HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLACAĞI, YA DA HERHANGİ BİR BOZUKLUĞUN DÜZELTİLECEĞİ, YA DA SİTEYİ KULLANMANIZIN BELLİ SONUÇLARI SAĞLAYACAĞI SÖZÜNÜ VERMEZ. SİTE VE İÇERİĞİ “ŞİMDİKİ HALİYLE” VE “OLDUĞU GİBİ ” TEMELİNDE TESLİM EDİLİR. SİTEDE KONU OLARAK SAĞLANAN TÜM BİLGİLER HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. AB Team, SİTEDEN İNDİRDİĞİNİZ HERHANGİ BİR DOSYANIN VEYA DİĞER VERİNİN VİRÜSSÜZ YA DA BULAŞTIRICI VEYA ZARARLI ÖZELLİKLERİ OLABİLECEĞİNİ GARANTİ EDEMEZ.

AB Team her an, haber vermeksizin, aşağıdakilerden herhangi birini yapma haklarını saklı tutar: (i) herhangi bir sebepten dolayı, ya da Sitenin herhangi bir kısmına, ya da Siteyi değiştirme, askıya alma ya da işlemlerin veya erişimin sonlandırılması; (ii) Sitede, ya da Sitenin herhangi bir parçasında ve herhangi bir uygulanabilir ilkelerde veya şartta değişiklik yapmak veya değiştirmek; ve (iii) Sitenin, ya da Sitenin herhangi bir parçasında işleyişini kesmek, gerektiği şekilde rutin veya rutin olmayan bakım, hata düzeltme veya diğer değişiklikleri yapmak.

Bu Kullanım Koşullarının İhlali
Eğer, AB Team'in müşterileri dahil, Site kullanıcılarının veya ziyaretçilerin hakları veya mülküne müdahale etmiş, ya da AB Team'in hakları veya mülküne müdahale etmiş (ya kasıtlı ya da istemeyerek) veya hasara sebep olmuş birisine karşı hukuk davası açmak, iletişime geçmek veya kimliği belirlemek için ya da Siteyi kullanımınız konusunda şikayet olursa ya da herhangi bir araştırma ile bağlantılı böyle bir ortaya çıkarmanın gerekliliğine karar verirsek, AB Team sizin hakkınızda (kimliğiniz dahil) sahip olduğu bilgiyi açığa vurabilir. AB Team herhangi bir yürürlükteki yasa, yönetmelik, yasal süreç veya hükümet isteğine uymak için gerekli olduğunu farz ederek herhangi bir bilgiyi açığa vurma hakkını her zaman saklı tutar. Diğer firmalarla ve sahtekarlık koruma amaçlı organizasyonlarla bilgi değişimi dahil, bu tür açığa çıkarmanın yürürlükteki yasanın gerektirdiğine veya izin verdiğine AB Team karar verirse, AB Team aynı zamanda bilgilerinizi açığa vurabilir.

Eğer bu Kullanım Koşullarının ihlaliniz sonucunda AB Team size karşı herhangi bir hukuk davası açarsa, AB Team sizden telafi etmenizi isteme hakkına sahip olacaktır ve makul avukatlık ücretini ve bu tür işlerin masrafını, ilave olarak herhangi bir diğer yardım bağışı ödemeyi kabul edeceksinizdir. AB Team'in bu Kullanım Koşullarının ihlalinin sonucu olarak Siteye erişiminizin durdurulması için size veya herhangi bir üçüncü partiye karşı duyarlı olmayacağını kabul edersiniz.
BS.Player