BS.Player
Изберете език:

Купуване/Подновяване на лиценз за BS.Player PRO: Стъпка 1

Данни за контакт

Защо трябва да си купите BS.Player PRO?

  1. Поддържане на възпроизвеждане на DVD*
  2. Гледайте и записвайте клипове от YouTube върху вашия твърд диск (с високо качество (HQ) и висока разделителна способност (HD)).
  3. Буфериране на мрежови файлове (заредете целия филм в оперативната памет, позволяваща на твърдия диск да спира и удължава времето за работа на батерията на лаптопа).
  4. Техническа поддръжка по имейл
  5. Получете всички надграждания на BS.Player PRO за целия период на валидност на лиценза БЕЗПЛАТНО
  6. И последно, но не по значение, купувайки си PRO лиценз, вие подкрепяте бъдещото развитие на BS.Player!
* не включва mpeg2 декодер


BS.Player