BS.Player
Válassza ki az Ön nyelvét:
Az AB Team Ltd. vállalat, a BSplayer.com és a BSPlayer.org tulajdonosa megérti az internethasználattal kapcsolatos magatartási szabályok kapcsán rá háruló felelősséget. Ügyfeleink adatvédelmi jogainak védelme nagyon fontos a számunkra.

Termékeink
Semelyik termékünk, a BSPlayer™-et is beleértve, sem gyűjt semmilyen személyes információt az őket használóktól.

E-mail
Vállalatunk teljes mértékben ellenzi és aktívan megakadályozza a kéretlen e-maileket (spam). Ügyfeleink adatvédelmének fenntartása a legfontosabb dolgaink egyike. A szervereink által küldött minden egyes e-mail üzenet tartalmaz egy egyszerű módszert arra, hogy a címzettek eltávolíthassák magukat a listáról. Abban az esetben, ha az ügyfelünk nem képes könnyen eltávolítani magát, munkatársaink rendelkezésre állnak, hogy eltávolítsák az adott személyt a címzettlistánkról. Amennyiben ügyfelünk kívánja ezt megtenni, egyszerűen követnie kell az e-mailünk végén található utasításokat.

E-mailek megosztása és felhasználása
Vállalatunk soha nem fogja senkivel megosztani, eladni vagy bérbeadni az egyén(ek) személyes adatait, az adott egyén előzetes engedélye nélkül, kivéve, ha azt a bíróság elrendeli. A vállalatunkhoz eljuttatott információ csak az ezt kezelő munkatársaink számára elérhető az Önökkel történő kapcsolatfelvétel vagy a termékeinkkel (BSPlayer ™) kapcsolatos hírek e-mailben történő elküldése céljából.

Cookie-k (sütik)
A jelen honlap nem alkalmaz cookie-kat bármilyen, a személyes azonosításra alkalmas információ gyűjtésére. A cookie-k alapvető információt tartalmazó kisméretű szöveges fájlok, amelyeket egy webszerver eltárolhat az Ön (ügyfél) merevlemezén.

A gyermekek adatainak védelme
A BSplayer.com weboldalt nem a gyerekek érdeklődésének felkeltésére tervezték. Nem áll szándékunkban személyes információt gyűjteni senkivel kapcsolatban, akinek életkora 13 év alatt van. Ezért cégünk tudatosan nem gyűjt személyes adatokat tizenhárom évesnél fiatalabb személyekről.

A weboldalunkhoz kapcsolódó más weboldalak
Cégünk nem vállal felelősséget sem a weboldalunkhoz kapcsolódó más weboldalak adatvédelmi irányelveiért, sem pedig azok tartalmáért, illetve az általuk nyújtott információkért.

Információ közlése harmadik fél számára
Vállalatunk partnereink számára kiadhat ügyfélinformációt összesített formában, információkat a weboldal forgalmi szokásait és a kapcsolódó weboldalakat érintően, de ezek az információk nem tartalmaznak semmilyen személyes azonosításra alkalmas adatot.
BS.Player